2018:

POLIGON VSEBINSKEGA MARKETINGA

2017:

NOVA VLOGA VSEBINSKEGA MARKETINGA

2016:

MOČ VSEBINSKEGA MARKETINGA

2015:

SLADKA VSEBINA

2014:

V postelji
z vsebino

2013:

Zaigrajte
na vsebino

2012:

Poslovni mediji prihodnosti

2011:

Poslovni mediji
prihodnosti

2010:

Poslovni mediji
prihodnosti