Deli:

     

VZPON INTERNEGA VSEBINSKEGA MARKETINGA

Zaposleni imajo danes za 60 odstotkov večji vpliv na razvoj gospodarstva, kot so ga v času industrijskega razcveta v 19. stoletju imeli stroji in industrijska oprema. Zato je za rast in razvoj bolj kot kadarkoli prej pomembno, da se podjetja obrnejo na potencial zaposlenih. Skupaj morajo razviti vizijo podjetja in njegove strategije ter aktivirati inovativnost in mikropodjetniški elan sodelavcev na vseh ravneh.

Zaposleni so motor podjetja, ki deluje zato, da bi podjetje doseglo svoje cilje, je pred skoraj tremi desetletji zapisal organizacijski teoretik Gareth Morgan. In medtem ko motor za dobro delovanje potrebuje mazivo, ljudje za aktiviranje svojega potenciala potrebujemo komunikacijo.

Komuniciranje ima v tem pogledu podobne lastnosti in naloge, kot jih ima motorno olje. Če ga je preveč ali premalo, se motor poškoduje. Prav tako je pomembno, da izberemo pravo vrsto olja za vsak tip motorja. A tudi to ni zadosti; motor bo optimalno deloval le takrat, ko dobro deluje vsak njegov člen. Šele takrat zaposleni zares postanejo največje bogastvo podjetja: ko čutijo zmagovalno energijo, usmerjeno v doseganje ciljev podjetja, in ko so pripravljeni delati »dodatne kilometre«, da bi stvari naredili bolje. 

 

Vitalni del upravljanja

Da bi to dosegla, morajo podjetja svoje kadre upravljati sistematično, komuniciranje pa razumeti kot vitalni del upravljanja.

Interno komuniciranje je namreč napredovalo iz preproste informativne funkcije do zapletene vloge, ko mora za zaposlene ustvarjati pomene. Strateške informacije podjetja mora prevajati v vsakdanji jezik sodelavcev in pri njih sprožiti želeno vedenje.

Komuniciranje v modernem svetu znotraj podjetij spodbuja dve gonilni sili. Na eni strani pomaga razvijati skupno vizijo podjetja in njegove strategije z namenom, da vsi zaposleni korakajo v isto smer. Na drugi strani pa poskuša pri zaposlenih aktivirati mikropodjetniški elan in inovativnost. A kako?

 

Premik v novinarski pristop

V ospredje vse bolj prihaja interni vsebinski marketing. Ta se od klasičnega internega komuniciranja razlikuje predvsem po novinarskem pristopu.

Za klasično interno komuniciranje v večini slovenskih podjetij je značilno, da poteka od zgoraj navzdol in da je enosmerno, saj posreduje informacije, ki jih podjetje želi širiti med zaposlene.

Uporablja značilen neoseben korporativni jezik, občasno pa tudi promocijski ton komuniciranja. V njem podjetja poudarjajo predvsem pozitivne plati, ne odsevajo pa tistih pravih, pristnih zgodb in izzivov vsakdanjega dela.

Na drugi strani interni vsebinski marketing išče zgodbe, kot je to običajno za novinarsko delo. Razišče, analizira, obravnava z različnih zornih kotov in je avtentičen. Ponudi dobro, zanimivo, koristno in lepo pripravljeno vsebino. Ta ima skorajda čudežno moč, ko gre za vzpostavljanje in graditev odnosa med tistim, ki takšno vsebino potrebuje ali želi, in tistim, ki jo ponuja.

 

Prednost je v zaupanju

Največja prednost, ki jo prinaša novinarski pristop v komuniciranju, je zaupanje. Po podatkih raziskave, ki jo je opravila vodilna svetovalna, raziskovalna in marketinška družba v Švici – Zehnvier, sta vsebini, ki je bila pripravljena po zakonitostih novinarskega dela, zaupali kar dve tretjini sodelujočih v raziskavi.

Interni vsebinski marketing zasleduje različne komunikacijske cilje, od krepitve identitete podjetja kot dobrega delodajalca, prek širjenja znanja med zaposlenimi do ciljev na področju upravljanja sprememb.

Identifikacija zaposlenih s podjetjem in krepitev pripadnosti podjetju, pozicioniranje podjetja kot privlačnega delodajalca, prenos znanja o delovanju trga, konkurence in podjetja ter spodbujanje timskega dela in podpora spremembam so nekateri izmed najpogostejših.  

 

7 medijev internega vsebinskega marketinga

Med mediji, ki so še posebno primerni za komuniciranje z zaposlenimi, pa Zehnvier navaja interno revijo, kraljico vsebinskega marketinga. Ta je v komuniciranju z zaposlenimi tudi v Sloveniji zelo razširjen medij. Sledi intranet in korporativni video, pa klasične spletne strani, mobilne spletne strani in aplikacije, korporativni blog in digitalne revije. Čeprav se novičnik v raziskavi ni uvrstil v ožji izbor, pa bi ga vseeno želeli omeniti. Kljub neverjetni dnevni količini e-pošte je še vedno med najučinkovitejšimi digitalnimi mediji.

In kaj je še pomembno: se spomnite prispodobe z motorjem na začetku tega prispevka? Ne pozabite, da deluje le takrat, ko deluje vsak njegov posamezni člen. Zgradite splet, v katerem se orodja in dobre vsebine prepletajo in dopolnjujejo ter tako skupaj tvorijo učinkovit interni vsebinski marketing. 

Deli:

     

Novice